Brochures

Hier vindt u de brochures van de KNB. De brochures kunt u op deze pagina downloaden.

 

Levenstestament

Als u uw zaken niet meer zelf kunt behartigen zijn er mensen in uw directe omgeving die u kunnen helpen of zaken voor u opknappen. Uw echtgenoot of kinderen, een huisvriend. Voor u spreekt het vanzelf. Voor de wet niet: U kunt iemand, of meerdere personen samen, tot uw vertegenwoordiger aanwijzen. U voorkomt hiermee dat er noodsituaties ontstaan waardoor er hals over kop een bewindvoerder of curator moet worden benoemd. Wij hebben ons gespecialiseerd in het gesprek om tot een voor u goede keuze te komen: wie kunt u aanwijzen, wat moet die persoon doen, welke instructies geeft u mee. Laat ons u hierover voorlichten.

Contact opnemen

Op internet is heel veel informatie te vinden, in een gesprek vinden we de oplossing voor uw situatie. In een persoonlijk gesprek komen uw wensen naar voren en adviseren we op maat. U bent welkom bij  Mr R.A. STOKER notaris, Bijleveldsingel 28, 6521 AT Nijmegen

T: 024-3297828
@: kantoor@notarisstoker.nl